لیست پخش سریع

محکم و متشابه (جلسه اول، قسمت دوم)

11 K بازدید

admin

این برنامه نخستین جلسه از سری مصاحبه های استاد مصطفی طباطبایی با حمید آسوده در مباحثی از “علوم قرآنی” است. در این جلسه استاد به سوالات زیر پاسخ گفته اند: در قرآن جایی داریم که تمام قرآن محکم است. باز جایی در قرآن داریم که تمام قرآن متشابه است. چه توضیحی برای این مسئله دارید؟ فلسفه وجود آیات متشابه در قرآن چیست؟ چرا باید در قرآن آیاتی وجود داشته باشد تا باعث ایجاد فتنه مخالفان گردد؟ از نظر شما احکام و تشابه وصف الفاظ هستند یا وصف معانی؟ آیا شما به وجود مجمل، آنگونه که در علم اصول گفته شده است، در قرآن اعتقاد ندارید؟ چه ارتباطی بین تشابه و ابهام قائل هستید؟ واو در “و الرّاسخون فی العلم” را واو عطف می دانید یا واو استیناف؟ روایات مختلفی درباره محکم و متشابه وجود دارد؟ نظر شما درباره این روایات چیست؟ آیا آیات ناسخ و منسوخ از متشابهات هستند؟ آیات حروف مقطعه را جزو متشابهات قرآن به حساب می آورید؟ آیا آیاتی که محل سوال و شبهه گردد را متشابه می دانید؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر