لیست پخش سریع

چهارمین پاسخ مصطفی طباطبایی به بهرام مشیری (قسمت اول)

21 K بازدید

admin

در برنامه “سرزمین خورشید” به تاریخ ۲۰ ژوئن، آقای بهرام مشیری مسائل مختلفی را در انکار اسلام بیان نمودند. ویدئو حاضر پاسخ آقای طباطبایی و شامل مسائل زیر است: دارالاسلام و دارالحرب در اسلام؛ داستانی که آقای مشیری مدعی است پیامبر (ص) گفته اند چرا وقتی من چشمک زدم، گردنش را نزدید! ؛ مفسد فی الارض چه کسانی هستند؟ ؛ توهین به امامان بزرگوار اسلام و ادعاهای بی مدرک آقای مشیری؛ مسئله قرآن قدیمی یافت شده در یمن؛ تقابل ایران باستان با اسلام؛ پیامبر اسلام (ص) و مسلمانان اسلام و اتهام راهزنی! ؛ آقای مشیری همه چیز را به باد تمسخر می گیرد؛ مسئله برتری یهودیان بر همه مردم جهان در قرآن

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر