لیست پخش سریع

پاسخ به نامه ها ۶ (قسمت دوم)

14 K بازدید

admin

در این ویدئو پاسخ به سوالات زیر را خواهید دید: در سوره محمد ایه ۴ میفرماید “پس هرگاه رسیدید به کسانی که کفر ورزیدن پس بزنید گردان آنها را” خوب کسی که اول بر قرآن رو میخونه و به این آیه میرسه چه برداشتی میکنه؟ آیا باید هر کسی که کفر ورزید گردن زد؟ آیا کتاب سوزی اعراب (مسلمانان) حقیقت دارد؟ و اینکه زمانی که ازعمر پرسیدند با کتاب های ایرانیان چه کنیم، عمر پاسخ داد: قرآن برای ما بس است و همه ی کتاب را بسوزانید و در ادامه ی آن خرابی هایی را بر تخت جمشید وارد کردند؟… شما اشاره ای به عده نگه داشتن زن داشتید که در قران حدود ۳ یا ۴ ماه است .حالا سئوال من از جنابعالی این است که آبا با وجود پیشرفت علم و اینکه تکنولوژی قادر است که حامگلی را در همان هفته های اول تشخیص دهد آیا بازهم نگه داشتن عده برای زن مطلقه واجب است .با توجه به اینکه به گفته خودتان فلسفه نگه داشتن عده معلوم شدن حامله بودن زن است. لطفا پاسخ مرا بدهید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر