لیست پخش سریع

ناسخ و منسوخ (جلسه اول، قسمت دوم)

15 K بازدید

admin

این برنامه از سری مصاحبه های استاد مصطفی طباطبایی با حمید آسوده در مباحثی از “علوم قرآنی” است. در این مصاحبه استاد طباطبایی به سوالات زیر پاسخ گفته اند: ۱- آیا شما به وجود ناسخ و منسوخ در قرآن اعتقاد دارید؟ ۲- می توانید مثالی در مورد این احکام موقت بزنید؟ ۳- فلسفه نزول تدریجی احکام و ناسخ و منسوخ ۴- چرا باید ناسخ و منسوخ در قرآن وجود داشته باشد؟ ۵- گاهی ناسخ در قرآن هست ولی منسوخش در قرآن نیست، آیا امکان دارد که منسوخ در قرآن باشد ولی ناسخش نباشد ۶- آیا حکم سنگسار مثالی از نسخ آیه قرآن با حدیث به شمار می آید؟ ۷- چه معیاری برای تشخیص نسخ در قرآن دارید؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر