لیست پخش سریع

درباره نقد دین در برنامه نسیم شمال، قسمت چهارم

24 K بازدید

admin

در تاریخ دوازدهم تیرماه ۱۳۹۰ آقای بهرام مشیری مهمان برنامه نسیم شمال آقای فروزنده در کانال اندیشه بود، آقای بهرام مشیری مسائل متعددی را در نقض اسلام بیان نمودند. در ویدئو حاضر آقای طباطبایی به مسائل زیر پاسخ داده است: اسلام سیاست بوده است نه دیانت، قرآن گفته است که خورشید در چشمه لجن فرو می رود، پیامبر اسلام در ازای کشتن یک چوپان ۲۴ نفر آدم را به قتل رسانده است، مدافعان اسلام ماله کش هستند و توجیه گر، حافظ و فردوسی با اسلام مخالف بوده و هیچ اعتقادی به آن نداشتند، محمد در مدینه تغییر روش داده و به خشونت دست زده است، علی محمد باب آدم خوبی بوده اما پیامبر اسلام آدم بدی بوده است، اعراب جاهلی آدمهای خوبی بودند و اسلام آنها را به تحجّر برد، اسلام التقاطی از آیین بهود و آیین زرتشت بوده است، قرآن را سلمان فارسی به محمد آموزش داده است، در اسلام عشق و محبت نیست، اسلام دستور به جنگ و خشونت داده است، نماز اسلام انسان را به خشونت گرایش داده و باعث می شود در برابر زورگویان و دیکتاتورها تعظیم کند، خدا هیچ کاری برای ما نکرده که در برابر او کرنش کنیم، عرب جاهلی بسیار به زن احترام می گذاشت و اسلام زنان را زنده به گور کرده است، قرآن هم به انسانها توهین می کرده است.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر