لیست پخش سریع

ناسخ و منسوخ (جلسه دوم، قسمت اول)

19 K بازدید

admin

این برنامه از سری مصاحبه های استاد مصطفی طباطبایی با حمید آسوده در مباحثی از “علوم قرآنی” است. در این مصاحبه استاد طباطبایی به سوالات زیر پاسخ گفته اند: سوال مشهوری درباره ناسخ و منسوخ وجود دارد و آن این است که مگر امکان دارد خداوند سخنی گفته باشد و بعد پشیمان شده و آنرا نسخ کند؟ پس قرآن کتابی از سوی خداوند نیست! علامه طباطبایی نسخ را به احکام و تشریعیات منحصر ندانسته و در مقابل دانشمندی مانند سیوطی نسخ را تنها در قلمرو اوامر و نواهی می داند، نظر شما در اینباره چیست؟ مرحوم آیت الله خویی عقیده داشته اند که اگر در آیه ای، اشاره ای به احتمال یافتن حکم در زمانی خاص شده باشد، این مورد نیز از ناسخ ومنسوخ مصطلح خارج خواهد بود. بنابراین معیار، ایشان آیه نجوا را تنها آیه نسخ شده قرآن می دانند. نظر شما در اینباره چیست؟ آیا آیات بخشش و مهربانی و مدارا با مخالفان، با آیات جهاد نسخ شده است؟ آیا آنگونه که گروهی مدعی هستند آیات بخشش و مهربانی مکی بوده است و در مدینه فقط آیات قتال و جنگ نازل شده است؟ معنای انساء چیست و تفاوت آن با نسخ را توضیح دهید؟ مفهوم بدأ و ارتباطش با ناسخ و منسوخ را توضیح دهید؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر