لیست پخش سریع

درباره سومین قسمت نقد دین در برنامه نسیم شمال، قسمت دوم

11 K بازدید

admin

در تاریخ بیست و ششم تیرماه ۱۳۹۰ آقای بهرام مشیری مهمان برنامه نسیم شمال آقای فروزنده در کانال اندیشه بود، آقای مشیری اذعان داشتند که پیامبر اسلام انسانی توانا و فرماندهی موفق بوده و به سخنان خود کاملا باور داشته است. همچنین آقای مشیری مسائل دیگری را در نقض اسلام بیان نمودند. ویدئو حاضر پاسخ آقای طباطبایی به مسائل زیر است: وحی، تخیل و وهم بوده است، اسلام آیین خونریزی و جنایت بوده است، در اسلام وسیله هدف را توجیه می کند، پیامبر اسلام خود آغازگر جنگ با مخالفان بوده است، پیامبر اسلام فرمان اعدام و ترور سران یهود را صادر کرده است، مذاهب دیگر فرمان جنگ و مبارزه نداشته اند و اسلام مذهب نیست زیرا فرمان جنگ و جهاد دارد، اسلام گفته است هر کس مسلمان نیست را باید گردن بزنید، در بت پرستی آزادی وجود داشت و هر کسی بت خود را می پرستید، سه نفر در جنگ خیبر حاضر نشدند و پیامبر فرمان داد تا از زنانشان جدا شوند، ایرانیان نتوانستند دین خشن اسلام را بپذیرند و ناچار تشیع و تصوف را ساختند، توهین کردن آقای مشیری به حضرت علی (ع)، خونریزی مایه نشاط اسلام است.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر