لیست پخش سریع

رابطه دین و اخلاق (قسمت اول)

50 K بازدید

admin

گاهی مشاهده می کنیم که افراد غیر مذهبی، کارهای اخلاقی انجام می دهند و بر عکس این افراد، گروهی از انسان های مذهبی را می بینیم که کارهای غیر اخلاقی انجام می دهند!علت این مسئله چیست؟ نقش دین در این میان کدام است و چه ارتباطی بین دین و اخلاق وجود دارد؟ مبنای اخلاق نزد خداناباوران چیست و اعتبار آن تا چه حدی است؟ آیا می توان اخلاق را بر پایه سود و زیان شخصی تنظیم کرد؟ آیا طبیعت انسان همیشه او را به سمت اخلاقیات سوق می دهد؟ آیا اخلاق را می توان بر پایه کرامت نفس انسان پایه ریزی کرد؟ آیا می توان اخلاق را بر پایه ترس از عقوبت پایه ریزی کرد؟ چگونه است که بعضی از انسان های مذهبی کارهای غیراخلاقی انجام می دهند؟ آیا به صرف آرامش وجدان می توان اخلاقیات را تعریف کرد؟ آیا تنها دعوت به رعایت حقوق دیگران می تواند تمام انسان ها را اخلاقی بار بیاورد؟ اگر این سوالات برای شما هم مطرح شده است، پاسخ آقای طباطبایی در این ویدئو را ببینید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر