لیست پخش سریع

ارمغان رمضان (قسمت اول)

15 K بازدید

admin

این سخنرایی آقای طباطبایی به مناسبت ماه رمضان و به عنوان هدیه ای به جوانان مسلمان منتشر می شود. محورهای اصلی در این سخنرانی موارد زیر است: چرا پیامبر اسلام را تاثیرگذارترین انسان در تاریخ دانسته اند، علت گرایش به ادیان در دنیای جدید، مزیّت اسلام بر دیگر ادیان در چیست، روش های مخالفان در نقد اسلام و پاسخ مناسب به آنان، استحکام و پایداری اسلام علیرغم تبلیغات مخالفان.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر