لیست پخش سریع

نقد برنامه “یاران میبدی”

16 K بازدید

admin

مدتی است آقای میبدی در کانال پارس برنامه ای به نام ” یاران میبدی” را اداره می کند که در آن مهمانانی از مذاهب و عقاید مختلف به بحث با یکدیگر می پردازند. آقای طباطبایی برنامه دو هفته پیش ایشان را دیده و در این ویدئو نظرات خود را بیان می کند. اصل فیلم مربوط به برنامه آقای میبدی را می توانید در سایت ایشان مشاهده کنید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر