لیست پخش سریع

پاسخ به دکتر سینا (فیلم) بخش دوم

25 K بازدید

admin

چهار سال پیش مقاله ای از شخصی به نام دکتر علی سینا به دست من رسید که در آن به صورتی توهین آمیز تعالیم و رفتار پیامبر بزرگ اسلام (ص) را مورد اعتراض قرار داده بود. مقاله مزبور پاسخ های ضعیفی را از قول آقای حسینعلی منتظری به همراه داشت که اظهار آنها، از سوی دفتر آقای منتظری به صورتی که انعکاس یافته بود تکذیب شد و تصریح کردند که چنان سخنانی بدانگونه میان آیت الله منتظری و شخصی به نام دکتر سینا به میان نیامده است. اینجانب پس از دریافت مقاله دکتر سینا رساله ای با عنوان « در پاسخ شبهات دکتر سینا » نگاشتم و در دسترس عموم قرار دادم. [این مقاله در قسمت مقالات همین سایت موجود است.] اینک پس از گذشت چهار سال دوباره دکتر سینا مقاله ای پر از اهانت به رسول اکرم (ص) و مسلمانان به زبان انگلیسی نگاشته تا از ادعای خود در برابر نوشته من دفاع نماید و همزبانی در مبادله نقد و نظر را نیز رعایت نکرده است. ناچار مقاله وی به وسیله یکی از دوستان گرامی به زبان پارسی ترجمه شد و من این اثر را در جواب آن مقاله به خوانندگان منصف و حقیقت جو تقدیم می کنم. ایران- مصطفی حسینی طباطبایی

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر