لیست پخش سریع

تعارض نظریه تکامل و باور به وجود خدا

33 K بازدید

admin

آیا نظریه تکامل (فرگشت) تعارضی با اعتقاد به وجود خداوند دارد؟ گروهی تکامل در آفرینش را به کلی انکار می کنند و گروهی دیگر آنرا واقعیتی صد در صد به حساب می آورند. در بین زیست شناسان هم گروهی وجود دارند که تکامل را هنوز در حد یک فرضیه به حساب می آورند و فاصله آن تا یک نظریه اثبات شده را بسیار می دانند. اما آیا اثبات و یا پذیرفتن تکامل تدریجی انواع به معنای انکار وجود خدا است؟ در این ویدئو می توانید نظر آقای طباطبایی در اینباره را مشاهده کنید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر