لیست پخش سریع

در دفاع از کتاب “نقد کتب حدیث” (قسمت اول)

363 بازدید

admin

در گذشته اکثریت نویسندگان کتب حدیث وظیفه اصلی خود را حفظ و انتقال همه احادیث به آیندگان می دانستند و هر روایتی که به دستشان می رسید را نقل می کردند. در نتیجه، احادیث نادرست زیادی هم در کتب حدیث ثبت شده است. تا زمانی که این احادیث از نظر سند و محتوی به درستی نقد نشده باشد، استدلال به آنها کار پسندیده ای نخواهد بود. بسیاری از افراد ناآگاه که به اسلام حمله می کنند هر حدیثی که به زعم خود آنها مایه اثبات نادرستی و باطل بودن اسلام است را مطرح می کنند، بدون آنکه به هیچ وجه به مسئله اصالت حدیث توجهی داشته باشند. علاوه بر دین ستیزان که دوست دارند هر حدیث مجعولی را مدرکی قطعی معرفی کنند، گروهی از متحجّران و اخباری مسلکان نیز با نقد احادیث مخالف هستند. سالها پیش آقای طباطبایی کتابی با عنوان ” نقد کتب حدیث” را نگاشت تا تاکیدی بر لزوم این نقدها گردد. این کتاب را می توانید از قسمت کتابخانه همین سایت دریافت کنید. به تازگی نقدهایی بر روی اینترنت درباره این کتاب منتشر شده است که آقای طباطبایی در این ویدئو پاسخ خود را ارائه می کند.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر