لیست پخش سریع

انسان خلیفه خدا نیست ! (قسمت اوّل)

32 K بازدید

admin

ماجرای انتخاب انسان به عنوان خلیفه بر روی زمین در سوره بقره مطرح شده است. برداشت غالب از این ماجرا این است که انسان خلیفه خدا بر روی زمین شده است. آقای طباطبایی با بررسی مفهوم "خلیفه" در قرآن و اصطلاح "خلیفه" در صدر اسلام این برداشت غالب را رد می کند. به ویژه ایشان به نقد برداشت اهل تصوف، غلاة و بهاییان از مفهوم خلیفه خداوند در زمین می پردازد.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر