لیست پخش سریع

رابطه علم و دین

23 K بازدید

admin

نگاهی است اجمالی به مطالب زیر: رابطه علم و دین، رابطه عشق و عقل، نظر شوپنهاور درباره اراده، مبدا آفرینش از نگاه قرآن، دیدگاه فلاسفه و ارتباط این دیدگاهها با علم فیزیک مدرن، آیا قوانین فیزیک توانایی پاسخ گویی به همه سوالات درباره مبدا هستی را دارد؟ تفاوت نگاه به مسائل اخلاقی در علم و در دین، معیار اخلاقی بودن رفتارها در چیست؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر