لیست پخش سریع

در انتقاد از برنامه افق (صدای آمریکا)

21 K بازدید

admin

روز سه شنبه 23 اسفند 1390 بهرام مشیری مهمان برنامه "افق" در "صدای آمریکا" بود. موضوع برنامه پیامدهای قرآن سوزی در افغانستان تعیین شده بود. اما برنامه در مسیر دیگری حرکت کرد. آقای مشیری ادعاها و اتهامات بسیاری درباره قران مطرح کرد بدون آنکه فرصت کافی برای پاسخ گویی به سخنان ایشان در نظر گرفته شود. آقای طباطبایی در این ویدئو نظر خود درباره این برنامه را به صورت اجمالی اظهار می کند. امیدواریم بتوانیم به زودی نقدی کامل بر مطالب مطروحه را منتشر کنیم.این ویدئو را با کیفیت بالاتر از آدرس زیر دریافت کنید: http://tabatabaie.net/@uploads/enteghad az ofogh.avi

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر