لیست پخش سریع

عرفان و تصوّف (قسمت اول)

11 K بازدید

admin

اولین جلسه از برنامه بررسی فرق اسلامی است که در آن عقاید عرفاء و صوفیه بررسی می شود. معرفی ابن عربی و عقایدش، تقابل اعتقاد به وحدت وجود با آیات قرآن، وسعت مشرب اهل تصوف، نظرات میرزا ابوالحسن خان جلوه درباره ابن عربی، نظر صدراالدین شیرازی، مساله تاویل در صوفیه، غلو درباره عرفاء و اقطاب در صوفیه، ریاضت هایی که شرع تایید نمی کند. اینها نمونه هایی از انتقادات وارد بر صوفیه است.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر