لیست پخش سریع

پاسخ به سخنان بهرام مشیری در صدای آمریکا (قسمت دوم)

21 K بازدید

admin

در این برنامه آقای طباطبایی به ادعاهای مطرح شده توسط آقای بهرام مشیری در صدای آمریکا پاسخ می دهد. چرا در این شرایط حساس در افغانستان، صدای آمریکا به جای تولید برنامه ای در جهت دلجویی از مسلمانان بابت توهین ها و قتل عام های انجام شده به دنبال توهین به عقاید مسلمانان و کتاب آسمانی آنها است؟ مسئله مصحف پیدا شده در یمن و نحوه استفاده صدای آمریکا از تصاویر و دعوت از بهرام مشیری که به دشمنی با اسلام و قرآن شهره است، نشانه جهت گیری نادرست و دور از انصاف این رسانه است. آیا قران به جنگ و خونریزی فرمان داده است؟ آیا واقعا آنگونه که بهرام مشیری ادعا دارد قرآن هیچ حقی برای مخالفان خود قائل نیست؟ آقای طباطبایی به حقایقی از اسلام می پردازد که آقای مشیری آنها را انکار و یا پنهان می کند، به عنوان مثال به تفاوت های قرآن و تورات و انجیل و ادعای رونویسی قرآن از روی تورات می پردازد تا مشخص شود تا چه حد این ادعاها رنگ واقعیت دارد. اسلام را باید از پیامدهای آن بعد از ظهور شناخت یا از جوامع امروزی مسلمان؟ آیا قرآن قائل به آزادی بیان نیست؟ آیا اسلام مخالف علم وتمدن است؟ حرف آخر اینکه ما مخالف انتقاد از اسلام نیستیم. اما بحث باید به صورت علمی و مستند به مدارک معتبر باشد و به کارشناسان مسلمان نیز فرصت پاسخ گویی داده شود.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر