لیست پخش سریع

نیروهای انسان (حس، عقل و قلب) قسمت اول

19 K بازدید

admin

آیه ای از قرآن که در اشاره به سمع و ابصار و افئده است. علوم تجربی مربوط به سمع و ابصار است. نگاه حس گرا فقط به نیروهایی از انسان می پردازد که با مسائل حسی سر و کار دارند. عقل، خطای حواس انسان را تشخیص می دهد و در بعضی از مسائل که کاری از حواس انسان بر نمی آید، عقل کارگشا خواهد بود. علوم عقلی، مانند فلسفه و ریاضیات مرحله ای بالاتر از علوم حسی دارند، عقل می تواند از حواس نیز استفاده کند اما عقل هم برترین نیروی انسان نیست منظور از مقام قلب چیست؟ ارتباط این نبروهای مختلف انسان چگونه است؟ جایگاه اخلاق کجا است؟ اخلاق انسانی بر پایه چیست؟ جایگاه این مرتبه قلب کجا است؟ اینها مطالبی است که آقای طباطبایی در این ویدئو درباره آنها صحبت می کند.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر