لیست پخش سریع

قلمروهای مختلف علوم (قسمت اول)

12 K بازدید

admin

فیلسوف، دانشمند تجربی، ادیب، ریاضیدان و فیزیک دان هر کدام قلمرویی مشخص برای صحبت دارند. سخنان استفان هاوکینگ درباره نظم و آفرینش در واقعه نوعی نتیجه گیری فلسفی از فیزیک است. این گفته او که در آفرینش احتیاجی به خدا نیست ادعایی فراتر از قوانین فیزیکی کشف شده است. اگر جهان پدید نیامده بود امکان سخن گفتن درباره قوانین فیزیک هم به وجود نمی آمد. اگر جرم نباشد، جاذبه هم نیست. این ویدئو درباره تداخل علوم است و اینکه چه زمانی یک فیزیک دان می تواند نتیجه فلسفی ارائه کند؟ یک فیلسوف چگونه می تواند از نتایج علوم تجربی استفاده کند؟ در آخر هم سخن در اینباره که معیار کاراخلاقی چیست؟ ارائه این مثال که: صدق و کذب آنجا تجلی می کند که انسان با اینکه راستگویی به ضرر اوست بازه هم راست می گوید. همه دین در اخلاص خلاصه می شود و معنی این عبارت که: انسان می تواند خود ر ا به رضای خدا بفروشد.

  • موضوع بندیگوناگون
  • مدت زمان: 16:00
  • تاریخ:  9 سال پیش
  • برچسب ها:  علوم

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر