لیست پخش سریع

عالم روحانی (قسمت اوّل)

17 K بازدید

admin

حیاتی درون انسان وجود دارد که هر چیز مرده ای را زنده می کند. این حیات چیست؟ آیا روح انسان یک حقیقت بسیط است؟ چه زمانی فرمان های اخلاقی در نفس انسان ملکه می شود؟ آیا انسان به صرف یادگرفتن کتاب های آسمانی می تواند به رستگاری خود یقین داشته باشد؟ آقای طباطبایی در این ویدئو درباره شناخت نفس انسان و مسئله اضطراب و افسردگی درونی و تاثیر دعا در نفس و بدن انسان صحبت می کند.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر