لیست پخش سریع

اشاعره (قسمت اول)

34 K بازدید

admin

خلاصه: گروه بزرگی از اهل سنت از نظر اعتقادی اشعری به حساب می آیند، ابوالحسن اشعری (متوفی به 323) در ابتدا معتزلی بود اما مدتی بعد از معتزله جدا گردید. اگر نقد دین با توهین و افراط و دور از انصاف باشد واکنش های تند در پی خواهد داشت و به جای اصلاح جامعه تاثیر معکوس خواهد گذاشت. باقلانی، اسفراینی، امام محمد غزالی، امام فخر رازی و نسفی از بزرگان اشاعره محسوب می شوند. چند نمونه از عقاید اشعری ها که می توان بر آن نقد داشت:

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر