لیست پخش سریع

پاسخ به یک مبلغ مسیحی (قسمت اول)

17 K بازدید

admin

خلاصه: اسلام به همه ادیان احترام می گذارد، به ویژه مسیحیان واقعی در قرآن مورد تجلیل قرار گرفته اند. با این حال گروهی از مبلغین مسیحی امروزه با حملات تند و دور از انصاف به اسلام، سعی در تبلیغ مسیحیت دارند. سابقه مسلمانان صدر اسلام و نجاشی پادشاه مسیحی حبشه و پاسخ متقابل پیامبر اسلام، به وضوح نشانگر نظر اسلام درباره مسیحیان است. دکتر ساسان توسلی در برنامه ای با عنوان "مقایسه اسلام و مسیحیت در رابطه انسان" مطالبی درباره اسلام مطرح می کند که جای نقد دارد. آقای توسلی می گوید اسلام چهره زشتی از انسان را نمایش می دهد و مسیحیت چهره زیبایی از انسان را نشان می دهد. در حالیکه اسلام زشتی و زیبایی را به اعمال انسان نسبت می دهد. اتفاقا چهره انسان در مسیحیت نمی تواند رشد داشته باشد و نه در اسلام. تصور ایشان این است که اسلام به انسان بدبین است. همچنین آقای طباطبایی در این ویدئو درباره غلو مسیحیان درباره پیامبر خدا، حضرت مسیح (ع) صحبت می کند.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر