لیست پخش سریع

حقّانیّت قرآن (قسمت اوّل)

16 K بازدید

admin

خلاصه: آیا قرآن نوشته انسان است یا کتابی از سوی خداوند؟ چگونه حقّانیّت قرآن را می توان بررسی کرد؟ در قرآن چه دلایلی بر این موضوع وجود دارد؟ دعوت به هماوردی قرآن به چه معنی است؟ آیا خداوند اجازه می دهد تا بر او دروغ ببندند؟ سابقه محمّد (ص) چه چیزی را نشان می دهد؟ آیا گذشت زمان بر سبک و سیاق قرآن تاثیری داشته است؟ گیرنده و فرستنده پیام در قرآن چه تفاوت هایی دارند؟ آقای طباطبایی در این ویدئو به صورت خلاصه به این مطالب می پزدازند.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر