لیست پخش سریع

دومین پاسخ به مبلغ مسیحی (قسمت اول)

21 K بازدید

admin

پیش از این آقای طباطبایی در برنامه ای به نقد سخنان دکتر ساسان توسلی کشیش مسیحی پرداخته بود. مطالب این برنامه ادامه همان ویدئو است. با توجه به اینکه شبکه محبت که هدفش تبلیغ مسیحیت است در برنامه های خود به اسلام انتقادات و اشکالاتی را وارد می کند، آقای طباطبایی در این ویدئو به نقد مسیحیت و بررسی خرافات رایج در مسیحیت امروز می پردازد. همچنین به این سوال پاسخ می دهد که آیا واقعا مسیحیت به انسان خوشبین است؟ آیا در قرآن صحبتی از نجات انسانها نیست؟ نجات به چه معنی است؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر