لیست پخش سریع

معنویت چیست؟ (قسمت دوم)

23 K بازدید

admin

معنای معنویت چیست؟ خاستگاه معنویت کجا است؟ علت گرایش انسان به معنویت چیست؟ چرا انسان با انجام کارهای معنوی آرامش می یابد آن هم علیرغم اینکه گاهی این کارها از نظر مادی توجیهی ندارند؟ متفکرین مادی دنیای جدید چگونه به معنویت نگاه می کنند؟ آیا می توان فارغ از ادیان معنویت داشت؟ رابطه تاریخ ادیان، آداب شریعت و تاویل کلام با معنویت چگونه است؟ تفاوت معنویت انسانی و معنویت آسمانی چیست؟ تفاوت معنویت مسیحی و معنویت اسلامی در کجا است؟ در این ویدئو نظر آقای طباطبایی درباره این مسائل را ببینید.

  • موضوع بندیفلسفه
  • مدت زمان: 14:48
  • تاریخ:  9 سال پیش
  • برچسب ها:  معنویت

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر