لیست پخش سریع

خشونت را مهار کنیم (قسمت اول)

9 K بازدید

admin

آیا برای پایان دادن خشونت بین انسان ها باید از مخالفت با عقاید دیگران پرهیز کرد؟ آیا با پلورالیسم دینی می توان خشونت را از بین ببرد؟ خشونت چه زمانی مشروع است؟ از بین بردن طبیعت و منابع طبیعی خشونت انسان نسبت به طبیعت محسوب می شود و باید با آن مقابله شود. دیانت سطحی وسیله ای برای توجیه کارهای نادرست است. دیدگاه اسلام درباره خشونت چیست؟ در این ویدئو نظر آقای طباطبایی درباره این مسائل را ببینید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر