لیست پخش سریع

پاسخ به قرآن پژوهی مغرضانه، جلسه دوم (قسمت دوم)

987 بازدید

admin

"پژوهشی در قرآن" نام برنامه ای است با اجرای کشیش مدبّر و با حضور دکتر ساسان توسلی که در شبکه های تبلیغ مسیحیت به زبان فارسی تولید شده است. تا به حال حدود 16 قسمت از این برنامه ها روی اینترنت قرار گرفته است که علاقه مندان می توانند اصل برنامه ها را از سایت یوتیوب دریافت کنند. به امید خدا، آقای طباطبایی قرار است به مطالب بیان شده در این برنامه ها پاسخ گویند. در این جلسه آقای طباطبایی به مطالب بیان شده در قسمت سوم برنامه "پژوهشی در قرآن" می پردازد. خلاصه سخنان آقای طباطبایی در این جلسه: برای کار پژوهشی باید به منابع اصلی مراجع کرد. آیا شیعیان معتقد به تحریف قرآن هستند؟ آیا جمع آوری قرآن در زمان ابوبکر و عثمان انجام شده است؟ آیا سوره های قرآن را خلفاء تنظیم کرده اند؟ آیا اِعراب نداشتن و نقطه نداشتن مصحف ها منجر به تحریف قرآن نشده است؟ آیا حضرت مسیح کاتب داشته است؟ آیا همه تعالیم مسیح ثبت شده است؟ نظر پولس درباره دیگر اناجیل چیست؟ آیا خداوند آیات قرآن را فراموش می کند؟ معنای نسخ و انساء چیست؟ آیا نسخ در دیانت مسیح وجود نداشته است؟ آیا سوره هایی وجود داشته است که عبدالله ابن مسعود آنها را جزو قرآن نمی دانسته است؟ آیه سوره هایی به نام حفد و خلع از قرآن حذف شده است؟ آیا صحابه با مصحف علی (ع) مخالفت کرده اند؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر