لیست پخش سریع

ذات اسلام چیست؟

22 K بازدید

admin

برای شناخت ذات اسلام باید بخود کلمه اسلام توجه کرد. آیا تسلیم شدن در برابر خداوند به معنای سوال نکردن است؟ چرا وقتی انسان در برابر پیام خداوند قرار می گیرد حق تفکر و سوال ندارد و باید تسلیم باشد؟ چرا در تاریخ اسلام و مسلمانان خشونت ها و ظلم های بسیار وجود دارد؟ چرا باید برای شناخت اسلام به صدر اسلام توجه کرد؟ در این ویدئو نظر آقای طباطبایی را در این باره ببینید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر