لیست پخش سریع

بهرام مشیری و نقد روشنفکری دینی! (قسمت اول)

14 K بازدید

admin

در پی سخنان اخیر دکتر عبدالکریم سروش درباره روشنفکری دینی آقای بهرام مشیری در برنامه نسیم شمال همانند رویه سابق خود سخنان تند و توهین آمیزی را بیان داشت. خلاصه ادعاهای ایشان آن است که روشنفکری با دین داری سازگاری ندارد! کسانی که دین دار هستند باید عقایدشان را در قلبشان نگه دارند و حق بیان آنرا ندارند! دیانت با علم در تضاد است! همه ادیان با دانشمندان مخالف هستند! دین بر مبنای تعبد و علم بر مبنای تعقّل است! با پیشرفت علم دیانت عقب نشینی می کند! همه دانشمندان هم با دین مخالف هستند! مردم دیندار همه حوادث را به خدا نسبت می دادند تا علم علت حوادث را کشف کرد! در دیانت یهود هیچ نشانه ای از اعتقاد به معاد وجود ندارد! مسئله شهادت زن در اسلام مخالف روشنفکری است! در این ویدئو پاسخ آقای طباطبایی را به این ادعاها ببینید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر