لیست پخش سریع

شبی از شبهای رمضان (بخش اوّل)

9 K بازدید

admin

بخشش، انفاق، دعا و عبادت از اموری است که در اسلام بسیار به آنها توصیه شده است به ویژه در ماه مبارک رمضان که باید توجه بیشتری به این مسائل داشت. در این ویدئو آقای طباطبایی توضیحاتی درباره این مفاهیم ارائه می کند. همچنین به عنوان نمونه ایشان دعایی ماثور از پیغمبر را به نقل از کتاب مکارم الاخلاق نقل می کنند. البته قسمت آخر دعایی که ایشان می خوانند از منبع دیگری است.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر