لیست پخش سریع

پاسخ به قرآن پژوهی مغرضانه، جلسه چهارم (بخش دوم)

7 K بازدید

admin

"پژوهشی در قرآن" نام برنامه ای است با اجرای کشیش مدبّر و با حضور دکتر ساسان توسلی که در شبکه های تبلیغ مسیحیت به زبان فارسی تولید شده است. تا به حال حدود 16 قسمت از این برنامه ها روی اینترنت قرار گرفته است که علاقه مندان می توانند اصل برنامه ها را از سایت یوتیوب دریافت کنند. به امید خدا، آقای طباطبایی قرار است به مطالب بیان شده در این برنامه ها پاسخ گویند. در این جلسه آقای طباطبایی به مطالب بیان شده در قسمت ششم برنامه "پژوهشی در قرآن" می پردازد. خلاصه سخنان آقای طباطبایی در این جلسه: مروری بر روش کشیش توسلی برای قرآن پژوهی و مدارکی که تا اینجا مورد استناد قرار داده است. نگاهی دوباره به تاریخ جمع آوری قرآن و مدارکی که در نقد تاریخ جمع آوری قرآن ارائه شده است. نحوه استفاده منتقدان تاریخ حمع آوری قرآن از احادیث اسلامی. چرا بعضی از صحابه یا تابعین کلماتی را در مصاحف خود اضافه می کردند؟ آیا حضرت علی (ع) کلماتی را در قرآن رسمی مسلمانان نادرست می دانسته است؟ پاسخ مسلمانان به ادعاهای مربوط به تحریف قرآن و بررسی احادیث ضعیف مورد استناد. اشتباهات خاورشناسان ناشی از آشنا نبودن با مدارک اسلامی است. آیا "قل" در قرآن در اصل "قال" بوده است؟ "النفاثات" جمع مذکر است یا مونث؟ آیا نداشتن اعراب منجر به تحریف قرآن شده است؟ چرا ترتیب سور در مصاحف مختلف تفاوت دارد؟. آیا عثمان قسمت هایی از مصحف تهیه شده در شورای مسلمانان را نادرست می دانسته است؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر