لیست پخش سریع

پاسخ به قرآن پژوهی مغرضانه، جلسه ششم (بخش سوم)

24 K بازدید

admin

"پژوهشی در قرآن" نام برنامه ای است با اجرای کشیش مدبّر و با حضور دکتر ساسان توسلی که در شبکه های تبلیغ مسیحیت به زبان فارسی تولید شده است. تا به حال حدود 16 قسمت از این برنامه ها روی اینترنت قرار گرفته است که علاقه مندان می توانند اصل برنامه ها را از سایت یوتیوب دریافت کنند. به امید خدا، آقای طباطبایی قرار است به مطالب بیان شده در این برنامه ها پاسخ گویند. در این جلسه آقای طباطبایی به مطالب بیان شده در قسمت های نهم و دهم برنامه "پژوهشی در قرآن" می پردازد. خلاصه سخنان آقای طباطبایی در این جلسه: مروری بر هشت جلسه گذشته که درباره تاریخ جمع آوری قرآن بود. ورود به بحث درباره محتوای قرآن. آیا در محیط اسلامی اجازه نقد و شک و تردید وجود نداشته است؟ چرا قرآن انجیل را کلام خدا می داند اما کشیشان مسیحی انجیل را کلام خدا نمی دانند؟ کدام قسمت های کتاب مقدس را می توان کلام خدا دانست؟ آیا برای نقد قرآن می توان کتاب مقدس را معیار و میزان قرار داد؟ آیا در قرآن فقط ادعای تحریف معنای کتاب مقدس توسط اهل کتاب مطرح شده است؟ آیا قرآن تمام متن انجیل و تورات امروزی را تایید می کند؟ آیا اناجیل امروزی همان انجیل مورد تایید قرآن و حضرت عیسی (ع) است؟ اینکه قرآن می گوید اگر شک داری از اهل کتاب بپرس در چه موردی است؟ لزوما مخاطب اصلی این مسئله پیامبر اسلام (ص) بوده است؟ اینکه قرآن گفته است که کلمات خدا تبدیل نمی شود به چه معنی است؟ آیا می توان از این مطلب نتیجه گرفت که کتاب مقدس تحریف نشده است؟ آیا مسلمانان اولیه اعتقادی به تحریف متن انجیل و تورات نداشتند؟ آیا آیاتی از قرآن که می گوید اهل کتاب باید به کتاب های خود عمل کنند، نشان دهنده آن است که قرآن تمام کتاب مقدّس که امروز در دست اهل کتاب است را تایید کرده است؟ آیا فقط ابن حزم ادعای تحریف متن کتاب مقدس را داشته است؟ عبارت "عیسی پسر خدا است" به چه معنی است؟ آیا خداوند در زمان مسیح خود به میدان آمد و به تبلیغ دین مسیحیت پرداخت؟ از چه زمانی تثلیث در مسیحیت رواج یافت؟ آیا انجیل هم چون کلام خدا است، ارزشی برابر با قران دارد؟ آیا قرآن ادعای تحریف کتاب های مقدس قبل را مطرح نکرده است؟ طبری در کتاب تفسیر خود در مورد تحریف انجیل و تورات چه احادیثی را نقل کرده است؟ اگر در عبارت "اگر شک داری از اهل کتاب بپرس" مخاطب را خود پیامبر در نظر بگیریم چه نتیجه ای حاصل می شود؟ طبری در اینباره چه حدیثی نقل کرده است؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر