لیست پخش سریع

راه درست در زندگی

22 K بازدید

admin

خلاصه: چه بسا انسانهایی که در راه اشتباه قدم بر می دارند اما خود بی خبر هستند و می اندیشند که در راه صحیح حرکت می کنند. از کجا بفهمیم در راه صحیح قرار داریم؟ باید در راه رسیدن به حقیقت مجاهدت کرد. باید سخنان مختلف را شنید و بهترین را انتخاب کرد. باید دید آیا اعمال انسان ها موجب تکامل آنها شده است؟ وجدان انسان معیاری برای شناخت راه صحیح است. دوست بدار برای خودت آنچه برای دیگران می پسندی. عقل و استدلال و وجدان و فضیلت های اخلاقی و نتایج عملی عقاید، نشانگر درستی راه است. احادیث اعتبار قرآن را ندارند. قرآن معیار و میزان اصلی است.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر