لیست پخش سریع

پاسخ به قرآن پژوهی مغرضانه، جلسه هفتم (بخش سوم)

12 K بازدید

admin

"پژوهشی در قرآن" نام برنامه ای است با اجرای کشیش مدبّر و با حضور دکتر ساسان توسلی که در شبکه های تبلیغ مسیحیت به زبان فارسی تولید شده است. تا به حال حدود 16 قسمت از این برنامه ها روی اینترنت قرار گرفته است که علاقه مندان می توانند اصل برنامه ها را از سایت یوتیوب دریافت کنند. به امید خدا، آقای طباطبایی قرار است به مطالب بیان شده در این برنامه ها پاسخ گویند. در این جلسه آقای طباطبایی به مطالب بیان شده در قسمت های یازدهم و دوازدهم برنامه "پژوهشی در قرآن" می پردازد. خلاصه سخنان آقای طباطبایی در این جلسه: آیا وجود شخص سامری در داستان موسی نشانگر اشکال تاریخی در قرآن است؟ هارون مردم را به پرستش گوساله دعوت کرد یا شخصی به نام سامری؟ آیا وجود کلمه صلیب در قرآن در داستانی درباره زمان فرعون نشانگر اشکال تاریخی در قرآن است؟ دلیل اختلاف مسلمانان و مسیحیان در داستان مصلوب شدن حضرت مسیح چیست؟ آیا فقط مسلمانان ماجرای مصلوب شدن حضرت مسیح را انکار می کنند؟ آیا وقتی خود خداوند بیاید و بر روی صلیب برود احتیاجی به پیامبر جدید است؟! چرا در انجیل حضرت مسیح شرابخوار معرفی شده است؟ چرا در قرآن گفته شده که یهودیان عزیر را می پرستند، در صورتی که امروزه یهودیان چنین اعتقادی ندارند؟ چرا قرآن ادعا کرده است که یحیی همنامی نداشته است اما در کتاب مقدس قبل از یحیی همنامان او وجود داشته اند؟ چرا در قرآن آمده است خدا اسامی حیوانات را به انسان یاد داد اما در تورات آمده است که انسان خود، حیوانات را نام گذاری کرده است؟ تناقضات در کتاب مقدس و وجود تفاوت بین داستان های قرآن و کتاب مقدس: در قرآن آمده موسی را زن فرعون از آب گرفت اما در تورات آمده دختر فرعون موسی را از آب گرفت، در قران به مریم گفته اند "اخت هارون" اما هارون برادر موسی بوده است و با حضرت مریم همزمان نبوده. در قرآن آمده در روز قیامت از حضرت عیسی پرسیده می شود: "تو به مردم گفتی که تو و مادرت را بپرستند؟" یعنی ادعا شده که مسیحیان حضرت مریم را می پرستند اما مسیحیان که امروزه حضرت مریم را نمی پرستند. چرا معجزاتی در قرآن به حضرت مسیح نسبت داده می شود که امروزه در کتاب مقدس نیست؟ چرا در قرآن آمده است هدهد با حضرت سلیمان صحبت کرده است؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر