لیست پخش سریع

چند سوال اساسی درباره دیانت (بخش دوم)

19 K بازدید

admin

1) دین مبدا هستی را در ظواهر عالم جستجو می کند یا در باطن عالم؟ غیب چیست؟ اتصال تدبیر و کمال صنع به چه معنی است؟ 2) با وجود ادیان سابق، ظهور اسلام چه لزومی داشت و پیام اسلام چه بوده است؟ 3) چه مواری در ادیان سابق وجود داشته است که اسلام آنها را اصلاح کرده است؟ 4) اگر اسلام پیام اخلاقی دارد پس این جنگ و جدال ها چیست؟ 5) آیا اسلام برای زندگی انسان هدفی معرفی کرده است؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر