لیست پخش سریع

پاسخ به قرآن پژوهی مغرضانه، جلسه هشتم (بخش دوم)

30 K بازدید

admin

"پژوهشی در قرآن" نام برنامه ای است با اجرای کشیش مدبّر و با حضور دکتر ساسان توسلی که در شبکه های تبلیغ مسیحیت به زبان فارسی تولید شده است. تا به حال حدود 16 قسمت از این برنامه ها روی اینترنت قرار گرفته است که علاقه مندان می توانند اصل برنامه ها را از سایت یوتیوب دریافت کنند. به امید خدا، آقای طباطبایی قرار است به مطالب بیان شده در این برنامه ها پاسخ گویند. در این جلسه آقای طباطبایی به مطالب بیان شده در قسمت سیزدهم برنامه "پژوهشی در قرآن" می پردازد. خلاصه سخنان آقای طباطبایی در این جلسه: آیا کتاب مقدس باید معیار قضاوت درباره قرآن قرار گیرد؟ آیا قرآن داستان های منابع مسیحی و یهودی را نقل کرده است و پیامبر اسلام از افسانه های یهودیان و مسیحیان با خبر بوده است؟ آیا وجود داستان های مشترک بین قرآن و کتاب مقدس نشانگر آن است که قرآن این داستان ها را از کتاب های گذشتگان نسخه برداری کرده است. آیا چگونگی نگارش تمام کتاب مقدس از نظر تاریخی مشخص است؟ داستان هابیل و قابیل در قرآن . ماجرای ذوالقرنین و داستان اصحاب کهف. آیا بعضی از آیه های قرآن با علم در تعارض است؟ کتاب مقدس چطور؟ کوهها میخهای زمین هستند به چه معنی است؟ زمین در شش دوره آفریده شده است یا در هشت دوره؟ فلسفه آفرینش از نگاه مسیحیان.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر