لیست پخش سریع

آیا امام حسن و امام حسین (ع) در حمله اعراب به ایران حضور داشتند؟

113 K بازدید

admin

در برنامه "صفحه آخر" در صدای آمریکا که به تاریخ نوزدهم اکتبر 2012منتشر شده، آقای بهرام چوبینه این ادعا را مطرح کرده اند که امام حسن و امام حسین (ع) در زمان حمله اعراب به ایران در کشتار مردم ایران شرکت داشتند. آقای مهدی فلاحتی مجری برنامه از ایشان خواستند تا در این مورد مدرک و منبع خود را ارائه دهند. در پاسخ آقای چوبینه کتاب تاریخ فرق اسلامی مرحوم دکتر مشکور را آدرس دادند. مدارک تاریخی در این باره چه می گویند؟ نظر آقای طباطبایی را در این ویدئو ببینید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

1 نظر