لیست پخش سریع

اصول تفسیر قرآن، جلسه دوم (حقیقت و مجاز، تفسیر قرآن به قرآن)

147 K بازدید

admin

برای فهم درست قرآن چه ضوابطی وجود دارد؟ در این ویدئو آقای طباطبایی درباره مسائل زیر صحبت می کند: معنای حقیقت و مجاز و کاربرد آنها در فهم قرآن، معیارهای تشخیص حقیقت و مجاز، چرا در قرآن مجازات وجود دارد؟ مثال هایی از مجازات قرآن، تفسیر قرآن به قرآن به چه معنا است؟ چه دلایلی برای این کار وجود دارد؟ مثال هایی از تفسیر قرآن به قرآن، چه ملاک هایی برای تشخیص درستی یک تفسیر قرآن به قرآن وجود دارد؟ قاعده وحدت موضوع، استفاده از تفسیر قرآن به قرآن برای شناخت معنای لغات قرآن

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر