لیست پخش سریع

پاسخ به بهرام مشیری درباره اهل رده، بخش دوم

107 K بازدید

admin

این ادعا که همه عربستان بعد از پیامبر مرتد شدند را بهرام مشیری در ویدئوی به نام "پاسخ مشیری به عبدالعلی بازرگان" مطرح کرده است. آیا همه قبایل را ابوبکر به زور شمشیر به اسلام بازگرداند؟ آیا در دوره مکه فقط 40 یا 50 نفر مسلمان شدند؟ آیا ابوبکر دستور قتل عام اهل رده را داده است؟ آیا همه اهل رده از اسلام خارج شده بودند؟ ماجرای خالد بن ولید در برخورد با اهل رده چه بوده است؟ شان نزول سوره فتح چیست؟ آیا شاعرانی مانند حافظ و فردوسی، زیبایی و درستی قرآن را قبول نداشته اند؟ آیا تنها مسلمانان جنگ کرده اند؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر