لیست پخش سریع

آیا بابیّه یک نهضت اعتراضی بود؟

117 K بازدید

admin

آیا سید علی محمد باب یک مصلح مذهبی بود؟ در برنامه "صفحه آخر" در صدای آمریکا در تاریخ 26 آذر 1391 آقای عباس امانت، مهمان برنامه آقای فلاحتی بود. ایشان سعی داشتند نهضت بابیه را یک نهضت اعتراضی در برابر خشک اندیشان شریعتمدار معرفی کنند. آیا سید علی محمد باب یک قهرمان انقلابی در برابر حکومت زمان خود به شمار می رود؟ مسئله اعترافات سید علی محمد باب چیست؟ آیا دولت های خارجی در آزادی سید علی محمد باب نقشی داشتند؟ نظر آقای طباطبایی درباره این مسائل در این ویدئو ببینید.

  • موضوع بندینقد آزاد
  • مدت زمان: 23:56
  • تاریخ:  8 سال پیش
  • برچسب ها:  نقد

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر