لیست پخش سریع

پرسش هایی درباره بهائیّت، بخش اول

118 K بازدید

admin

"پاسخ به چند پرسش در شناخت بهائیّت " عنوان دومین مصاحبه آقای فلاحتی با آقای دکتر عباس امانت در برنامه "صفحه آخر" در صدای آمریکا بود. آیا حسینعلی بهاء تحصیل علم نکرده بود؟ درباره نثر و نظم حسینعلی بهاء ، آیا تغییر شرایط زندگی انسان ها نیاز به پیامبر جدید و تجدید دیانت را به همراه دارد؟ آیا ادیان وابسته به شرایط اجتماعی هستند؟ نمونه هایی از احکام در دیانت بهایی، چرا میرزا حسینعلی بهاء و پیروانش دست به ترور زده اند؟ شکسته شدن خاتمیّت پیامبر اسلام ص توسط بهاییت، اختلاف آیین باب و آیین بهاء در چه حدی بوده است؟ اختلاف حسینعلی بهاء با برادرش میرزا یحیی که جانشین علیمحمد باب معرفی شده بود بر سر چه مسائلی بوده است؟ درباره پیشگویی های که هیچ گاه تحقق نیافت، مسئله دخالت نکردن بهایی ها در سیاست، دخالت سفیر روسیه تزاری در آزادی حسینعلی بهاء. در این ویدئونظر آقای طباطبایی را درباره این مسائل ببینید.

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر