لیست پخش سریع

درباره فلسفه اسلامی بخش اول

1 K بازدید

admin

درباره فلسفه اسلامی بخش اول در برنامه پرگار با عنوان فلسفه اسلامی مطالبی مطرح گردید که نشان دهنده اشتباهات و تصورات رایج در مورد فلسفه اسلامی است. مطالبی از قبیل اینکه مسلمانان با باور به اسلام امکان فلسفه ورزی ندارند یا انگیزه های قبل از مطالعه اجازه نمی دهد فیلسوف مسلمان داشته باشیم، در این ویدیو آقای طباطبایی به بررسی این مطالب می پردازد

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر