لیست پخش سریع

زایتگایست اخلاقی دگر شونده -جلسه اول –بخش سوم

1 K بازدید

admin

در فصل هفتم از کتاب " پندار_خدا " ریچارد داوکینز به بررسی زایتگایست یا روح زمانه پرداخته است. این نظریه اصول اخلاقی را وابسته به زمانه و روزگار می داند و ادعا دارد که با گذشت زمان اصول اخلاقی تغییر خواهد کرد. در این ویدیو آقای طباطبایی به بررسیر این نظریه و مقایسه اسلام و مسیحیت از نظر تاثیر گذشت زمان بر این ادیان می پردازد. سوال مهم دیگر در این بحث مقایسه اصول اخلاقی تمدن امروز در غرب و اصول اخلاقی ادیان ابراهیمی است. احکام جزایی اسلام تا چه حد با نحوه محاکمه مجرمان در دنیای امروز قابل تطابق است؟

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر