لیست پخش سریع

درباره کوههای وارونه و صلب و ترائب 2

2 K بازدید

admin

این ویدیو ادامه بحث با جناب زئوس درباره کوههای وارونه و صلب و ترائب است. این دو مساله از مشهورترین ایرادات منتقدان قرآن در بیان تضاد قرآن و علم است و پیش از این آقای طباطبایی چندین بار به این مطالب پاسخ داده اند اما با توجه به پاسخ جدید جناب زئوس به سخنان ایشان، در ادامه بحث این ویدیو تهیه گردیده است.

  • موضوع بندینقد آزاد
  • مدت زمان: 14:14
  • تاریخ:  4 سال پیش
  • برچسب ها:  زئوس

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر